Ακτινολόγος - Ακτινοδιαγνώστης | Πύργος Ηλείας

Ακολουθήστε με:

Υπερηχογράφημα Τραχήλου

Τα όργανα τα οποία ελέγχονται κυρίως στο υπερηχογράφημα τραχήλου είναι ο θυρεοειδής, οι σιελογόνοι αδένες και οι λεμφαδένες του τραχήλου.

Οι κυριότερες παθήσεις που ελέγχουμε στο θυρεοειδή είναι η βρογχοκήλη, οι όζοι του θυρεοειδούς και οι θυρεοειδίτιδες.

  • Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς αναδεικνύει τους όζους σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%.Οι παραθυρεοειδείς αδένες βρίσκονται κάτω από τον θυρεοειδή και με τους υπερήχους μπορούμε να αναδείξουμε τα αδενώματα αυτών.
  • Οι σιελογόνοι αδένες ( παρωτίδες, υπογνάθιοι) ελέγχονται με μεγάλη αξιοπιστία και κυρίως οι σιελαδενίτιδες και οι λιθιάσεις αυτών. Νεοπλασίες των παρωτίδων και των υπογναθίων σιελογόνων αδένων αναδεικνύονται με μεγάλη ακρίβεια με τους υπερήχους.
  • Οι λεμφαδένες του τραχήλου, ιδίως οι διογκωμένοι εξ αυτών αναδεικνύονται εύκολα με τους υπερήχους. Εμβρυικά υπολείμματα όπως η κύστη του θυρεογλωσσικού πόρου και οι βραγχιακές κύστεις αναδεικνύονται με μεγάλη αξιοπιστία με τους υπερήχους.